Strabon'un Kula'sı

Kula - Salihli Jeopark sahasında yer alan üstün nitelikli doğal oluşumlar şanı 2 bin yıldır bilinmektedir. Antik dönemin büyük Coğrafyacısı, Amasya doğmlu Strabon (İÖ 63 – İS 24) ansiklopedik şaheseri olan “Coğrafya” kitabında Kula’yı kömür karası bazalt taşlarından ötürü “Katakekaumene” yani Yanık Ülke olarak adlandırıp detaylı bir biçimde anlatmaktadır.
 
Strabon’un (İÖ 63 – İS 24) iki bin yıl önce yazmış olduğu “Coğrafya” kitabından alıntı:

…bu sahayı geçtikten sonra Katakekaumene diyarına varılır. Bu memlekette, en kaliteli şaraplardan hiçbir eksiği olmayan “Katakekaumenit” şaraplarının üretildiği asmalardan başka tek bir ağaç bile yoktur. Toprağın yüzeyi bir tür külle kaplı olup dağ taş her yer ateşte yanmışçasına simsiyahtır. Sahada; “Physse” başka bir deyişle “nefes alan delikler” olarak bilinen üç tane çukur vardır. Bunların üzerinde yer alan dik tepeler makul suretle yerin içinden püsküren kızgın kütlelerin birikmesi sonucu oluşmuşlardır…