JEOSİT

Yeryüzünde nadir rastlanan belli bir süreci, olayı, zamanı veya sonucu temsil eden jeolojik ve jeomorfolojik olgular ile yer kabuğunun geçmişine ait kanıt oluşturabilecek doğal oluşumlardır.   Jeositler, Ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahip,  doğal olay veya süreçler sonucu oluşmuş, genellikle görsel açıdan öneme sahip,  kaya topluluğu, stratigrafik istif, fosil, mineral, yapı, yer şekli gibi oluşumlardır.