Jeopark

        Sınırları belirli bir alan içerisinde eğitsel, bilimsel ve turistik açıdan öneme sahip jeositleri kısa mesafeler dâhilinde barındıran alanlardır. Jeoparklar, jeositlerin korunup gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan birer koruma alanı;  aynı zamanda yöre halkının sosyal ve kültürel kalkınmasını hedefleyen birer sürdürülebilir kalkınma alanıdır.