JEOSİTLER > Sandal Divlit

Sandal Divlit

Sandal Divlit Volkan Konisi: Kula volkanizmasının 3. evresinde (Divlit Tepe Volkanitleri) oluşmuş en önemli volkanik şekillerden biridir. Oluşumu ve şekil özellikleri açısından  sinder koni veya  skorya konisi tipindedir. Sinder koniler, volkan bacasından püsküren çeşitli boyuttaki materyallerin (piroklastik maddeler)  havada katılaşıp baca etrafında birikmesi ile oluşmuş dik yamaçlı volkan konileridir. Koniyi oluşturan parçalar çok ince taneli kül boyutunda malzemeden  çapı 1metreyi geçebilen boyutta volkan bombalarına kadar çok farklı farklı boyutlarda olabilir.  Kula yöresinde bu tip volkan konilerine “divlit” adı verilir.

Sandal divlit konisi genellikle siyah koyu kahve rengi genellikle fındık-mercimek boyutunda, çok boşluklu, gevşek unsurlardan (skorya)  meydana gelmiştir.  Koninin denizden yüksekliği 900m çevresine göre nisbi yükseltisi 150 metre olan koninin krater genişliği; yaklaşık 225 metredir.

İzmir- Ankara kara yolu üzerinden görülebilen koni Kula volkanizmasına bağlı oluşmuş en karakteristik konilerden biridir. Doğal yapısını önemli ölçüde korumuş olan Sandal Konisi (Sandal Divlit), Türkiye’nin en genç volkan konilerinden biri durumundadır.

Sandal Divlit Lav akıntısı

Yüksek sıcaklığa sahip bazaltik lavların yeryüzeyine ulaşması ve yeryüzünde akışa geçmesi sonucunda oluşmuş bazalt örtüdür.  Yeryüzeyine ulaşan lav çıkış merkezi veya merkezlerinden  çevredeki nispeten alçak alanlara doğru akar. Bu hareket lav soğuyana kadar devam eder.  Bir sure sonra katılaşıp kalan bu lav,  üzerinde akmakta olduğu arazinin üzerini örter.

Sandal (divlit) konisi ve çevredeki fay zonları boyunca çıkıp yayılan lavların oluşturmuş olduğu lav akıntısıdır.  Burada lav çıkış merkezlerinden yer yüzeyine ulaşan yüksek sıcaklıktaki lavlar, Gediz Vadisi’ne doğru akışa geçmiştir. Akışa geçen bu lavlar zaman içerisinde soğuyup katılaşmış, lav yüzeyinde  boyutları bikaç cm ile 1 metre çapında çukurlar,  yer yer çıkıntılar oluşmuştur (Bu tip lavlara  Hawaii  dilinde “Aa lavı” denir. Bilimsel literature de buradan geçmiştir).  Lav akıntısının yaklaşık alanı 11 km2’dir.

Lav akıntısı içersinde hareket halindeki lavın dış kısmının katılaşması; iç kısmının ise bir sure daha akıma devam etmesi ile  oluşmuş tav tüpleri (Lav tüneli- Lav mağarası) ve bu lav tüplerinin tavanlarının çökmesine bağlı oluşmuş hendekler bulunur.  Oldukça genç olan lav akıntıları üzerinde toprak örtüsü henüz gelişmemiştir. Bu nedenle sözkonusu akıntılar üzerinde sınırlı miktarda bitki yetişmektedir. 

Yol tarifi için tıklayın: https://goo.gl/maps/EnHYBFV5vM82

preview54 piecesandal

Fotoğraf Galerisi

Tüm Hizmetler