360 Derece Sanal Tur

Sardes Gymnasium:

https://www.360cities.net/image/sardes-manisa-turkey/vr

https://www.360cities.net/image/sardes-sart-antic-city/vr

https://www.360cities.net/image/sardes-sart-antic-city-1/vr

Geçmişi M.Ö. 15. Yüzyıla kadar giden sardes şehri, M.Ö 1000’li yıllarda Lidya Krallığının başkentliğini yapmıştır. Roma Döneminde Eyalet merkezi, Bizans döneminde ise Piskoposluk merkezi konumunda olan şehir, Ege sahillerini İç Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde kurulmuştur.  Şehrin en önemli kalıntılarını bu gün hamam (gymnasium) ve havra’nın (synagogue) bulunduğu kompleks ile Kutsal artemis tapınağı oluşturmaktadır. 

Artemis Tapınağı

https://www.360cities.net/image/artemis-tapinagi-salihli/vr

https://www.360cities.net/image/artemis-of-sardis/vr

https://www.360cities.net/image/temple-of-artemis-sardes-turkey/vr

Artemis tapınağı için geçmişte inş’a edilmiş en büyük mabetlerden biri olduğu belirtilmektedir. Mabedin arka kısmında yer alan küçük kilisenin M.S. 5. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. Antik devir sonrasında, kutsal alan yavaş yavaş terk edilmiş, yapının taşları inşaat malzemesi olarak kullanılmak üzere yağmalanmış ve yapı  zamanla harabeye dönüşmüştür. 20. yüzyıl başında (1910-1914) mabet, toprak üzerinde görünen iki adet sütunun üst kısmı hariç tamamen toprak tabakasıyla örtülü halde bulunmuştur.  Bu durum alanda son 1500 yıllık zaman diliminde gerçekleşen erozyon ve sedimantasyonun miktarı açısından oldukça önemlidir. Artemis tapınağı, muhtelif zamanlarda geçirdiği depremlerin akabinde gerçekleştirilen onarımların izlerini barındırır. Tapınak yörede yaşanan doğal afetlerin izlerini barındırması nedeniyle de ayrıca öneme sahiptir.   Sardes ve Artemis tapınağı, Binteperler ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi içerisinde yer alamakta olup, uluslararası öneme sahiptir.

Bintepeler

https://www.360cities.net/image/bintepeler-salihli/vr

Gediz nehrinin 8-10 km kuzeyinde Salihli-Akhisar yolu üzerinde Bintepe adıyla tanınan kral mezarları yer almaktadır. Antik Sardes Kenti ile Marmara Gölü arasında yer alan bölgeye yayılmış, sayıları 119 olan bu tümülüs (dolgu toprak) mezarlar Lidyalı soylulara aittir. Ait oldukları kişinin sosyal durumuna göre büyüklüğü, küçüklüğü değişkenlik gösteren mezarların en büyük üç tanesinin Lydia’nın ünlü krallarından Giges, Alyettes ve Kral Ardys’e ait olduğu söylenmektedir. Antik çağda bile ünlü olan Heradot’un Mısır piramitlerine benzettiği tümülüsün en büyüğünün Kral Alyattes'e ait olduğu söylenmektedir. Bintepeler Unesco Geçici Dünya Mirasları listesinde yer almaktadır. Bintepeler, jeomorfolojik yapı ve görünümün insan eliyle değiştirilmesine örnek olması açısından oldukça önemli yere sahiptir.  

Kurşunlu Kaplıcası

https://www.360cities.net/image/kursunlu-kaplicalari-selale/vr

Türkiye’nin en önemli 15 jeotermal alanından birisidir. Kurşunlu deresinin aşağı çığırlarında bulunan alan,  İzmir Ankara yolu üzerinde olup önemli bir termal turizm sahasıdır. Kurşunlu Jeotermal alanında bulunan kaynakların neredeyse tamamına yakını, günümüzde açılan kuyular sebebiyle kurumuş durumdadır. Alandaki kaynakların çıkış sıcaklıkları 42-55 ºC arasındadır.  Sahada açılan kuyulardan ise 51-114 ºC sıcaklığında su elde edilmektedir. Söz konusu alandaki kuyulardan elde edilen sıcak su, termal tesiste ve Salihli ilçesinde binaların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Kaplıca suyunun romatizma, cilt, kadın ve solunum yolu hastalıklarına, psikiyatrik rahatsızlıklar ile kireçlenme tedavisine olumlu etkileri görüldüğü düşünülmektedir. Alan bu özelliklerinin yanında aynı zamanda önemli bir mesire alanıdır.

Kula Divlit

https://www.360cities.net/image/kula-volkanlari-divlit-yanardagi/vr

Kula Divlit Volkanik Park, Kula-Salihli Jeoparkı’nın doğu kesiminde, Kula ilçe merkezinin kuzeydoğusunda yer alır.  Kula divlit volkanik park, Kula volkanizmasının  3. evresinde gelişmiş volkanik etkinliklere bağlı oluşmuş bütün karakteristik yer şekillerini bünyesinde barındırır.  Park alanı içerisinde Kula divlit cüruf konisi ve lav akıntısı, parazit koniler, spatter koniler lav tünelleri ve hendekleri gözlemlemek mümkündür.   Park alanı içerisinde, jeositlerin ziyaret edilmesine olanak sağlayan 1 adet yürüyüş yolu (yaklaşık uzunluğu 2,7 km)   ve ahşap köprüler ile 1 adet bisiklet parkuru (Yaklaşık uzunluğu 34,8 km)  bulunmaktadır. 

 Kula Peri Bacaları

https://www.360cities.net/image/kula-peri-bacalari-kuladokya-4/vr

https://www.360cities.net/image/kula-peri-bacalari-kuladokya-5/vr

https://www.360cities.net/image/kula-peri-bacalari-kuladokya-2/vr

https://www.360cities.net/image/kula-peri-bacalari-kuladokya/vr

Peribacaları, genellikle çamurtaşı,  çimentosu zayıf kum taşı ve  tüf  gibi nispeten yumuşak kalın tabakalar ile onlar üzerinde bulunan  iyi çimentolanmış kumtaşı,  kireçtaşı ve basalt gibi nispeten sert kayaların görüldüğü alanlarda oluşurlar.  Yüzeyde bulunan sert kayalardan oluşan tabaka daha aşağıda yer alan yumuşak katmanları su erozyonuna karşı korur.  Zamala yüzeyde bulunan sert tabakada meydana gelen çatlaklar boyunca aşağıya süzülen su,  biryandan   çatlakları  genişletirken öbür yandan da  yumuşak tabakaları hızla erozyona maruz bırakır.  Zamanla erozyonun ilerlemesi ile Çatlakların bulunduğu  alanlar hızla genişler ve peribacası adı verilen şekiller oluşur.  Peribacaları arasındaki mesafe ve peribacalarının büyüklüğü doğrudan doğruya çatlak sistemleri ve bunların yüzeydeki sert  tabaka üzerindeki yoğunluğuyla ilişkilidir.  Nitekim  yüzeydeki sert katmandan kopan kaya parçaları aşağıdaki yumuşak katmanları erozyona karşı korumakta, kaya parçalarının şekil ve boyutları  peribacasının şekli ve boyutları üzerinde belirleyici olmaktadır. 

Emir Kaplıcaları

https://www.360cities.net/image/emir-kaplicalari-kula/vr

Emir Kaplıcaları, Kula volkaniklerinin içinde Ilıca Hamam Deresi'nin yanında, Kula'nın 18km doğusunda bulunur. Bu bölge Roma döneminde çok ünlüydü ve “Thermai Thessos” veya “Thessos Sıcak Kaplıcaları” olarak biliniyordu. Hamilton’un araştırmasının açıklamalarına (1842-1844) göre bu alan hem dini hem de sağlık merkezi idi. Bugün Roma hamamının kalıntıları halen faal olan Osmanlı hamamının yanında bulunmaktadır.

Kurşunlu Camii

https://www.360cities.net/image/kursunlu-camii-kula/vr

https://www.360cities.net/image/kursunlu-camii-kula-1/vr

Çarşı içinde kendi adı ile anılan meydanda, alçak bir kuşatma duvarı ile çevrili avlu içinde yer alır. Güneyinde haziresi vardır. Cami. kuzeyinde üç bölmeli son cemaat yeri ile sekizgen yüksek bir kasnağa oturan tek kubbenin örttüğü kare planlı harimden ibarettir. Cami, harim kapısı üzerindeki iki satırlık inşa kitabesine göre 1496 tarihinde yapılmış; bu kitabenin üstündeki sıva üzerine yazılı olan tamir kitabesine göre de 1780 yılında onarım geçirmiştir.